Olika typer av segelbåtar

De flesta vet förmodligen vad en segelbåt är för något, att det är en båt som med hjälp av vind i segel för att korsa vattnet. Inom segling finns det flertal olika typer av båtar, allt från segelbrädor till stora skepp. Förutom att storleken på båten så kan det också skilja på hur skrovet ser ut, vilken typ av köl och vad båten används till, samt hur segeldäcket och masten ser ut.

De fyra mest vanligaste segelbåtstyperna är kölbåt, jolle, trimaran och katamaran. Det kan vara bra att veta vad som är vad, särskilt om man går i tankarna att investera i en segelbåt och ta sig runt på sjön med. Vilket komma göra det lättare att välja vilken typ av båt som passar sina egna behov bäst.

Kölbåt

En kölbåt har en köl som delvis eller helt är tillverkad av så kallat ballast, samtidigt som kölen gör att båten får en ordentlig tyngdpunkt. Finns en bra tyngdpunkt förbättras också tvärskeppsstabiliteten. De kölbåtar som är bredare kan en ballast med lägre tyngd då segelbåtens bredd ser till att även stabilisera båten. Kölbåtar används för privat segling, men också för att tävla med. Är man ovan bör man köpa sig en liten mindre kölbåt till en början.

Jolle

Har man aldrig seglat förr och vill lära sig att segla är det ypperligt att börja med en jolle. Det är lättare att behärska en sådan liten båt. Denna typ av segelbåt har ingen hytt som kölbåtar oftast har. Segeljollen har ett centerbord istället för en köl för att få balans på båten. Det går att segla på egen hand eller vara två i en jolle. Segeljollar används vanligtvis till tävlingarna där man ska segla ikapp, för att se vem som kommer över mållinjen först.

Trimaran

Precis som namnet antyder har en trimaran tre skrov. I mitten finns huvudskrovet som har två mindre skrov som är parallella på varje sida. Trimaran är en mycket snabb båttyp och använd för att tävla i snabba kappseglingar runt om i världen. Det går att komma ända upp till cirka 40 knop när det är så kallad halv vind. Vanligtvis är trimaranen en tävlingsbåt, men allt fler privatpersoner med sina familjer har börjat segla med denna segelbåttyp. Huvudskrovet har precis som kölbåtar både sov- och pentryutrymme.

Katamaran

En katamaran skiljer sig från jollar och kölbåtar då denna typ av segelbåt har två skrov parallellt med varandra. I och med de två skroven blir båten väldigt stabil under segling samtidigt som den även blir snabbare. Tack vare de två skroven är segelbåten rymligare jämför med en kölbåt. Katamaraner används i tävlingar där det gäller att vara snabba och komma först över mållinjen, men fungerar självklart också som en familjebåt.

Andra typer av segelbåtar

En klassisk sloop är en segelbåt med två segel (normalt storsegel och försegel) och en mast. Detta gör att det går på ett effektivt sätt att segla mot vinden. Ketch liknar sloop, men har ytterligare en mast som sitter akter om den stora masten. Segelbåtstypen ketch kan också kallas för cutter och har två huvudsegel i sin rigg. Skutan är en större segelfartyg med minst två master och dessa är lika höga som är försedda med toppsegel som klarar av att få råseglet väldigt nära toppen på masterna.