Grunderna i att segla

För den som aldrig har seglat tidigare kan det vara svårt att veta vad det är som egentligen är segling. Därför ska vi  lägga in en liten guide här.
Nu gäller det att komma ihåg att det finns olika sorters seglingsbåtar och det utrustningen man använder sig av vid segling varierar. Hur man än väljer att göra sin segling finns det ändå många skillnader. Det finns ett antal grundregler att förhålla sig till och de olika seglingssätten man kan använda sig av är också detsamma.

Vad segling är

Det spelar ingen roll vilken modell av båt man har. När det kommer till segling är det vinden i seglen som får båten att driva framåt. Det är själva grunden. Seglaren måste ha koll på vilket håll vinden kommer från och sedan ska seglet sättas upp i rätt riktning. Det fungerar genom att de aerodynamiska krafterna påverkar seglen. Båtens framfart styrs sedan av dessa krafter.
Det är lite av en konst att segla och det finns anordningar för att trimma seglet och sedan ska det vara mer eller mindre skotat. Vilket sätt man seglar på bestämmer hur löst skotat seglet ska vara. En del gånger ska seglat vara skotat så att det är helt stabilt dvs hårt skotet. Andra gånger kan det  nästan fladdra eftersom det ska vara så löst.

De olika sätten att segla på

För den nya seglaren kan det vara svårt att hålla koll på olika seglingssätt, medan de lite mer vara seglarna säkerligen har bra koll på de olika sätten man kan segla på. Här kommer en liten guide för den som vill börja segla och behöver ha koll på de olika sätten.

En bra sak att lära sig först är bog vilken enkelt kan översättas med att det står för segelsätt.

 • Att kryssa
  Det som kallas att kryssa kan också kallas att man seglar i bidevind. Det betyder kort och gott att man seglar mot vinden och att man gör det sicksack. För att kunna få upp farten här krävs det att man seglar nära vinden. När man vänder bog gäller det också att vända staget annars kan inte båten manövreras på rätt sätt.
 • Segla i halvvind
  När man seglar i det som kallas halvvind betyder båtens sida möter vinden. Vinden blåser alltså mot sidan. I princip är vinkeln mellan vinden och båten 90 grader. Seglen är skotade väldigt långt. De ska ha nästan samma vinkel som vinden mot båten.
 • Segla slör
  Det här är ett sätt att segla som vi oftast känner igen på att seglet får en bulle framåt. Vinden kommer nämligen från snett bakifrån. Slör är det sätt att segla där man kan få upp absolut högst fart, vilket är rätt naturligt eftersom vinden driver båten och den kommer bakifrån och driver på framåt.
 • Segla läns
  När man seglar läns har man också vinden bakifrån som styr framåt. Skillnaden är att man har seglen i 90 graders skotning. Vinden fyller seglen som en påse. Det kallas plattläns. Det finns även negativ läns och det är när vinden kommer lite snett bakifrån. Då sitter bommen framför masten. Vad man kan segla när det kommer till läns har mycket med vilken båt man seglar med att göra.
De olika sätten att segla på