Svenska seglarförbundet

Det svenska seglarförbundet har funnits sedan år 1905 och är ett specialidrottsförbund inriktat på endast segling. Det finns 71 specialidrottsförbund i Sverige och Svenska seglarförbundet är ett av dem.1960 blev det svenska seglarförbundet invalt i riksidrottsförbundet som är en paraplyorganisation